Select Page
  • Logga in
  • Registrera

Om oss

Om oss

Vi lever i en tid där din framtida pension i stor grad beror på vilka beslut du som individ fattar idag. Har man då inte kunskap eller intresse av finansiella marknader och inte heller tid att sätta sig in i det, blir det svårt att veta hur man ska hantera alla sina pensionsval.

Pensionskraft är en tidskrift där du får lönsamma råd och tips för din pension. Den ges ut av Pensa Sverige AB med ansvarig utgivare Tobias Lejnerborn.