TRYGGA ANALYS

Vårt analyssystem för pensioner TRYGGA™ analyserar och går igenom din pension. De placeringsförslag du får från oss är baserade på statistik och matematik, inte åsikter eller tyckanden.

Sammanställa

Första steget är att sammanställa din pension för att veta var du har ditt kapital.

Bra sammansättning av fonder

Att hitta en bra sammansättning av fonder kallas allokering. Det går ut på att hitta fonder som kompletterar varandra och gör så att du minimerar risken du tar med maximal chans att tjäna pengar.

Låga avgifter

För Pensionskraft är det viktigt att hålla nere de avgifter du betalar till fondbolag och försäkringsbolag. Det är inte ovanligt att flera hundratusen kronor av din pension går åt i sådana avgifter. Finns det därför flera likvärdiga fonder väljer vi alltid den billigare. Det kan du spara mycket pengar på.

Långsiktighet

Du ska vara långsiktig med dina pensionspengar. Inte ta för stora risker eller försöka pricka in korta upp- eller nedgångar. Vårt analyssystem letar istället efter långsiktiga etablerade trender. Det bygger på att leta efter tillgångar som för tillfället är billigare än de brukar vara historiskt och statistiskt sett. Principen är att många priser har en tendens att på längre sikt komma tillbaka till ett genomsnittsläge. Långsiktighet är viktigt och tendenserna vi letar efter är på 3-10 års sikt.

Vi meddelar dig

Du får hela tiden information om hur ditt pensionskapital utvecklas. Du får också meddelande om när det är dags att göra en förändring i din pension.

Tjänste-, privat- & premiepension

Ovanstående ingår i tjänste- och privatpensionstjänsten. Du kan också utan extra kostnad välja premiepensionstjänsten. Då får du samma tjänster även för din premiepension.